Til søde lille Marie på Petershøi fra Andersen (1869)

Marie Henriques Billedbog

Odense Bys Museer skriver: “Billedbogen forener H.C. Andersens digtekunst med hans billedkunst i et illustreret eventyr, der er viet til ét bestemt barn , nemlig rejseventyrets hovedperson – Marie Henriques”.

Ovenstående er fra et opslag i billedbogen på side 1. Tryk på billedet flere gange for at se alle detaljerne.

H.C. Andersens håndskrevne tekst lyder

 “Basnæs den 26 juni 1869.
Min søde lille Marie på Petershøi! Her kommer Brevet til Dig. Det fløi, det fløi! Det kommer en Dag til silde; veien er lang, Og kunde med Jernbanen ikke straks holde Trit; Smaafuglen ville Dig sige: “vidt, vidt, langt, langt!” Ja, langt fra kommer Brevet med Gratulation. Til søde lille Marie i egen person. Igaar fik Du “Godter” paa hjulbør og legetøj I dag kommer brevet til Dig på Petershøi Din Moder læser det for dig, hun er dog din bedste Ven Din anden ven er Din fader, din tredie er …. Andersen.

“Lille Marie læser Eventyr og Historier hun faar der ved stor lyst til at reise og se sig om. Sidse skal følge hende.”

Der ses bl.a. følgende

Indsat i billedbogen er udklip med H.C. Andersens signatur. Desuden ses et parti fra et smukt udsmykket slot, palads. Ved et ildsted ses en person (måske H.C. Andersen selv!!) der er ved at fortælle historier for fem børn. På gulvet ligger en stor hund. På dette billede er påklistret navnet Marie Henriques.

Lidt historie om Marie Henriques Billedbog

Marie Henriques Billedbog er på 184 sider, som H.C. Andersen gav til Marie Henriques på hendes 3. års fødselsdag i 1869.  Billedbogen  giver udtryk for H.C. Andersens unikke fortællerevne og kreative evner med pen og saks. H.C. Andersen havde et nært venskab med familien Henriques. Deres barn Marie kastede sin kærlighed på den gamle digter, som hun kaldte ”Anders”, og hun havde som 2-årig erklæret sig som digterens kæreste og forlovede. I billedbogen er Marie hovedpersonen, som har en stor rejselyst. Sammen med den strikse barnepige Sidse foretager hun en verdensrejse – dannelsesrejse til Nordpolen, England, Skotland, Frankrig, Tyskland og Tyrkiet. Her møder de  forskellige kulturer og mennesker, men tilsidst får Marie hjemve og de må rejse tilbage til Danmark.

Kilde: Odense Bys Museer. Oversigt Marie Henriques Billedbog – se her!