Papirklip fra “Den lille Idas blomster”

H.C. Andersens smukke papirklip i hvidt papir med blå baggrund er med til at illustrere nedenstående uddrag fra eventyret "Den lille Idas Blomster"

 H.C. Andersens smukke papirklip i hvidt papir med blå baggrund er med til at illustrere nedenstående uddrag fra eventyret “Den lille Idas Blomster

“Mine stakkels Blomster ere ganske døde!” sagde den lille Ida. “De vare saa smukke iaftes, og nu hænge alle Bladene visne! Hvorfor gjøre de det?” spurgte hun Studenten, der sad i Sophaen; for ham holdt hun saa meget af, han kunde de allerdeiligste Historier og klippede saadanne morsomme Billeder: Hjerter med smaa Madammer i, der dandsede; Blomster og store Slotte, hvor Dørene kunde lukkes op; det var en lystig Student! “Hvorfor see Blomsterne saa daarlige ud i Dag?” spurgte hun igjen, og viste ham en heel Bouquet, der var ganske vissen ….  ….. “Er det at bilde Barnet saadan noget ind!” sagde den kjedelige Cancellieraad, der var kommen i Visit og sad i Sophaen; han kunde slet ikke lide Studenten og gnavede alletider, naar han saae ham klippe de løierlige, moersomme Billeder: snart en Mand, der hang i en Galge og holdt et Hjerte i Haanden, for han var en Hjertetyv, snart en gammel Hex, der red paa en Kost og havde sin Mand paa Næsen; det kunde Cancellieraaden ikke lide, og saa sagde han, ligesom nu, “er det noget, at bilde Barnet ind! det er den dumme Phantasie!”

Se også :

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2004