Digt til Caroline Frederikke Bertelsen

Digt til Caroline Frederikke Bertelsen (1790-1877). skrevet 9. maj 1819 af H.C. Andersen. På papiret er heftet Hans Christians hårlok. Madam Bertelsen var gift med lakaj Bertelsen på Odense Slot. H.C. Andersen har som barn haft sin gang i deres hus.

Digt til Caroline Frederikke Bertelsen (1790-1877) skrevet 9. maj 1819 af H.C. Andersen.

På papiret er heftet  Hans Christians hårlok. Madam Bertelsen var gift med lakaj Bertelsen på Odense Slot. H.C. Andersen har som barn haft sin gang i deres hus.

Til Madam Bertelsen

Modtag o du dog den ringe Gave
Blot disse korte Linnier
Jeg ikke noget Bedre i mit Eje Have
Kun hvad mit Hjarte Skriver her
Du Rejser bort – O Ak jeg Arme
Maaske jeg aldrig Aldrig meer
O ædle Kone dig jeg seer
Dog Haaber jeg sig Gud Forbarme
Og gjør mig Glad og Lykkelig
Hvis Ej – min Og skal stedse være
Og hvad jeg stedse Ønsker mig
At Gaae til De Udvalgte Hære
Og der er jeg saa Glad trykt
Lig Huuse som paa Klipper bykt
Jeg vilde – men – O – Ak
jeg kan det aldrig Nej
At Takke Dig – o blot med Tak
Men Himlens Fader lønne dig

På foto er gengivet sidste vers

O du maa troe at det Smerter mig
I det du Rejser bort fra mig
Du var – tilad mig vad mit Hjarte sige
Indtrofast God Veninde
– O gjem blot dette Minde
fra en – maaske Ulykkelige
Hans Christian Andersen
Odense den 9 Maj 1819

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se flere af H.C. Andersens ejendele her!