Herregården Broholm – 古默庄园

Broholms historie kendes med sikkerhed fra 1326. Adskillige generationer af Ulfeldt-slægten har beboet borgen, bl.a. under Grevens Fejde, (1533-36), hvor Broholm p.g.a. sine brede voldgrave undgår ødelæggelse I køber Otte Skeel slottet i 1641 han nedriver en del af borgen og opfører den nuværende Broholm nuværende hovedbygning som er en af landets sidste sengotiske bygninger, dog med stærke renæssancetræk i from af trappetårn og symmetrisk vinduesplacering. I 1730 kommer slægten Sehested til og den nuværende ejer er den 13. generation. Der drives idag restaurant og hotel på stedet se mere her!  Se om H.C. Andersens besøg på Broholm her!

Alle foto Lars Bjørnsten Odense 3. maj 2016