H.C. Andersens elskede

1-RIBORG-VOIGT.-001

H.C. Andersens elskede Riborg Voigt.

I det i dag (24.01.1904) udkomne nummer af ugebladet “Provinsen” meddeler Hr. P. A. Rosenberg interessante oplysninger om H.C. Andersens ungdomselskede. H.C. Andersen har kun givet spredte antydninger af, at han en gang i sin ungdom har været ulykkeligt forelsket, og han selv nævner hverken den elskedes navn eller det sted, hvor han har truffet hende. Det eneste brev, han har modtaget fra hende, bar han i en lille pose om sin hals lige til sin død. Da blev det i følge hans efterladte ordre brændt.

Denne unge pige, oplyses nu i den omtalte artikel , hed Riborg Voigt, og var datter af Faaborgs rigeste og mægtigste mand, Agent Voigt, der senere blev medlem af Stænderforsamlingen, og hvis buste endnu står i nærheden af Faaborg. Andersen blev i 1830 indført i huset af sønnen Christian Voigt, og om den kærlighed, der luede op i hans bryst, vidner de små digte, “Hjertets Melodier“, som han den gang skrev, lige så vel som et hidtil ukendt og utrykt digt, i hvilket han tager afsked med den elskede,

Man har tidligere troet, at H.C. Andersens kærlighed var ulykkelig i den forstand, at den var ubesvaret. Dette synes ikke at være ganske rigtig. Den unge pige var sikker ikke ufølsom overfor den unge mand, men hun var allerede bunden ved en forlovelse med en forstmand af fattig familie, og den senere skovrider Bøving, og havde ikke mod og kraft til at bryde sit løfte, så meget desto mere, som hun allerede havde måttet bestå en kamp med sin strenge fader for at trodse denne forlovelse igennem. Men hun opbevarede til sin alderdom en vissen buket, hun en gang havde fået af Andersen, og nogle andre smårelikvier, der stammede fra ham.

En datter af Riborg Voigt er gift med bankdirektør F. Lindberg i Faaborg, og fra hende stammer disse meddelelser.

Kilder: Jyllandsposten 24. januar 1904 (tekst) og affotogr. af foto 2002 Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersen relaterede ting i perioden 1900 – 1924 her!