H.C. Andersens første hædervisning.

H.C. Andersens første hædervisning.

Den første hædervisning, som H.C.Andersen modtog var Den svenske fortjenstmedalje i guld. Han modtog medaljen i 1843 af den svenske konge Karl den 14. Johan. Kongen var tidligere kendt under navnet Jean Baptiste Bernadotte, prins af Ponte Corvo, som havde været den øverstkomman-derende over de fransk-spanske hjælpetropper i Danmark i 1808.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0  1  2  3  4