H.J. Hammer: Stregætsning H. C. Andersens digt “Det døende Barn”

Illustration til H. C. Andersen “Det døende Barn”

H.J. Hammer (1815-1882) har udført denne stregætsning af en illustration til H. C. Andersen digt “Det døende Barn“, 1815 – 1882. Kilde er “Den Kongelige Kobberstiksamling” som er en samling af grafisk kunst under Statens Museum for Kunst i København.

Digtet er skrevet under H.C. Andersens ophold på latinskolen i Helsingør, hvor han af rektor Meisling havde strenge ordre om ikke spilde tiden med at skrive digte, men i stedet passe sin skole.