“Det Døende Barn”

Manuskript "Det døende barn". Foto. Lars Bjørnsten 2002

 Manuskript til “Det døende barn”. Set i H.C. Andersens Hus 2002. Foto: Lars Bjørnsten

H.C. Andersen skrev digtet “Det døende Barn” under sit ophold på latinskolen i Helsingør, hvor rektor Simon Meisling havde forbudt H.C. Andersen at digte. Han skulle i stedet bruge sin tid på at uddanne sig og ikke spilde sin tid med at digte.

 ” Det døende barn “

Moder, jeg er træt, nu vil jeg sove,
Lad mig ved dit Hjerte slumre ind;
Græd dog ei, det maa Du først mig love,
Thi din Taare brænder paa min Kind.
Her er koldt og ude Stormen truer,
Men i Drømme, der er Alt saa smukt,
Og de søde Englebørn jeg skuer,
Naar jeg har det trætte Øie lukt.

Moder, seer Du Englen ved min Side?
Hører Du den deilige Musik?
See, han har to Vinger smukke hvide,
Dem han sikkert af vor Herre fik;
Grønt og Guult og Rødt for Øiet svæver,
Det er Blomster Engelen udstrøer!
Faaer jeg ogsaa Vinger mens jeg lever,
Eller, Moder, faaer jeg naar jeg døer?

Hvorfor trykker saa Du mine Hænder?
Hvorfor lægger Du din Kind til min?
Den er vaad, og dog som Ild den brænder,
Moder, jeg vil altid være din!
Men saa maa Du ikke længer sukke,
Græder Du, saa græder jeg med Dig.
O, jeg er saa træt! — maa Øiet lukke —
– Moder — see! nu kysser Englen mig!

H.C. Andersen