H. C. Andersens kammer og kapellet på Nørre Vosborg

H. C.Andersens kammer og kapellet på herregården Nr. Vosborg ved Ringkøbing

H.C. Andersen boede i rummet ved vinduet i stueetagen i bygningen til venstre. H.C. Andersen havde indsigt i hvem der kom besøg, da hans kammer lå tæt ved porten ind til selve gårdspladsen. H.C. Andersens kammer lå mod øst og tæt ved den stenbrolagte adgangsvej og ved vestenden af Gyldenstjernes hus.

Enden af huset udgjorde Gyldenstjernes kapel. Det hedder at i 1697 måtte Husbyræsten strides med “den onde” om dragonoberst Schwanwedes sjæl. Præsten vandt og Schwanhede og hustru Christense Dykre hviler i Ulfborg Kirke, hvor hans kårde hænger. I 1752 blev kapellet nedlagt på Ulfborg-præstens forlangende efter en gudstjeneste, som blev afbrudt af en kalkunhøne på æg under prædikestolen.

 Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2003