Kapellet Nr.Vosborg

Kabinet og Kammer. Disse to rum har tidligere været indrettet til kapel. Kapellet på Nr. Vosborg blev nedlagt i 1752 efter forlangende fra præsten i Ulfborg. Herskabet havde anvendt kapellet til hønsehus, og præsten ville ikke prædike i Nørre Wosborgs hønsehus.

H.C. Andersen overnattede ved besøget i 1859 i et af disse to rum. H.C. Andersen skrev til sin gode ven B.S. Ingemann……….spøgeri. På væggen over kaminen hænger en kopi af de papirklip som H.C. Andersen klippede under sit besøg. Originalerne blev skænket til H.C. Andersen museet i 1923.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!

Kilde tekst: Nr.Vosborg.