H.C. Andersen på Københavns Rådhus (2)

hca-kbh-raadhus-2014a

 Marmorherme af H.C. Andersen i Rådhushallen i Kbh.

Historien om marmorherme af H.C. Andersen i Rådhushallen

Københavns Kommunes fællesudvalg har i sit møde den 21. marts 1935 beskæftiget sig med en henvendelse fra billedhugger Ch. Svejstrup Madsen om en erhvervelse af en af ham udført buste af digteren H.C. Andersen. Der var tidligere bevilliget 1000 kr. til forarbejder til busten, der nu står udført i gips på Charlottenborg Udstillingen. Prisen for kunstværket udført i marmor vil andrage 10.000 kr. Fællesudvalget var enige om at bevillige busten. Denne indstilling fremsendes til kommunalbestyrelsen i København. Magistratens 2. afd. tiltræder dette. Dog har de ikke taget stilling hvor på Københavns Rådhus busten eventuelt skal placeres. Borgmester Kaper forholder sig både til forarbejdet i gips og busten i marmor. Han siger: “.. at vi alle, synes det er morsomt, når der af en billedhugger udføres et skulpturarbejde, som i nogen grad eller måske i høj grad giver udtryk for idealer fra vor egen tid. Om den anden bevilling vil jeg sige, at det i tidens løb har formet sig således, at af alle danske, i hvert tilfælde af alle danske digtere, er vel Hans Christian Andersen, der i sin tid regnedes blandt “de små profeter”, steget i den grad op blandt “de store profeter” at man må formene, at alle fremmede. som kommer her til København, vil have mulighed for at kende ham mere end at kende nogen anden dansk, og derfor synes vi, det kunne være rimeligt, at når udenlandske turister, hvad de vel så godt som alle gør, kommer på Københavns Rådhus, så ser de der ikke blot en buste i marmor som den, vi har af Thorvaldsen, der vel på et tidligere tidspunkt var den verden over mest kendte danske, i hvert tilfælde på kunstens område, men de træffer også der på den store og nu overordentlig værdsatte digter H.C. Andersen. Da nu oven i købet med et tilskud fra dem kunstneriske fond, en yngre kunstner har formået at give en virkelig ny opfattelse, men samtidig let genkendelig udformning af den store digters træk, synes vi, det kunne være rigtigt at erhverve hans værk her til Rådhuset. Fællesudvalgets indstilling tiltrådtes.

Kilden til historien om marmorherme af H.C. Andersen stammer fra København Kommunes forhandlingsprotokol 1935

Placeringen af busten af H.C. Andersen

Der findes ingen officiel forklaring på placering. Busten er placeret til højre for indgangen til Bryllupssalen på Københavns Rådhus. Dette måske med den tanke at H.C. Andersen aldrig nåede at blive gift. Dog måtte H.C. Andersen erkende: “Mit liv er et smukt eventyr, så rigt og lyksaligt”.

Lars Bjørnsten Odense 2014

Sider: 0   1  2  3