Titelblad: Aarets tolv Maaneder, Tegnede med Blæk og Pen 1833

1-04-09-010

Aarets tolv Maaneder.Tegnede med Blæk og Pen. Af H.C. Andersen. Kjøbenhavn, 1833. Paa Universitets-Boghandler C. A. Reitzels Forlag. Tryk hos V. R. Jørgensen. Følgende måneder kan ses på sitet: februar , maj , juli august , september og oktober.  Med dedikation til Henriette Wulff fra den 15. december 1832. Ordlyden er:

Frøken Henriette Wulff.

De loved mig et lille Malerie,
Men siden fandt jeg var det altfor ringe –
For Løftet selv – tag Hjertets Poesie,
Det er jo Alt, hvad jeg formaaer at bringe.

Med inderlig Hengivenhed
Forfatteren
Kjøbenhavn den 15 December 1832.

Efterskrift.
Jeg drømmer stolt: (Vil De min Bog modtage?)
Jeg lægger ‘Maaneder’ til Deres Dage.

 Foto Lars Bjørnsten Odense 2004

Titelblade med udgivelser af H.C. Andersen