Illustration af H.C. Andersens eventyr “Snemanden” (4)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Snemanden” (1861) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Snow Man . By Hans Christian Andersen.

“….I Morgenstunden vare Kjeldervinduerne frosne til, de bare de deiligste Iisblomster, nogen Sneemand kunde forlange, men de skjulte Kakkelovnen. Ruderne vilde ikke tøe op, han kunde ikke see hende. Det knagede, det knasede, det var just et Frostveir, der maatte fornøie en Sneemand, men han var ikke fornøiet; han kunde og burde have følt sig saa lykkelig, men han var ikke lykkelig, han havde Kakkelovns Længsel.
“Det er en slem Syge for en Sneemand!” sagde Lænkehunden; “jeg har ogsaa lidt af den Syge, men jeg har overstaaet den! væk! væk! – Nu faae vi Veirskifte!”
Og der blev Veirskifte, det slog om i Tø.
Tøveiret tog til, Sneemanden tog af. Han sagde ikke Noget, han klagede ikke, og det er det rigtige Tegn…..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4