Illustration af H.C. Andersens eventyr “I børnestuen” (3)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “I børnestuen” (1865) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: In the Nursery . By Hans Christian Andersen.

“….Nu kommer det Spændende, lille Anna! det er det Vigtigste i Komedien. Seer Du, Hr. Vest knapper sig op, sin Tale kaster han lige ud til Dig, for at Du skal klappe; lad bare være! det er finere. Hør, hvor det rasler i Silketøiet: “Vi ere paa det Høieste! vogt Dem! nu kommer Intriguen! De er Pibehoved, jeg er det gode Hoved, – Vup, er De væk!” Saae Du det, lille Anna!” sagde Gudfader. “Det er et udmærket Sceneri og Komediespil: Hr. Vest greb gamle Pibehoved og puttede ham i Lommen; der ligger han, og Vesten taler:
“De er i min Lomme, i min dybeste Lomme! aldrig kommer De derfra, før De lover at forene mig med Deres Datter, Handske til Venstre; jeg rækker Høire!”
“Det er rædsomt deiligt!” sagde lille Anna…..”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3