Illustration til H.C. Andersens eventyr “Rejsekammeraten” (4)


Illustration til H.C. Andersens eventyr “Rejsekammeraten” 1835 udført af tegneren Vilhelm Pedersen. The Travelling Companion

“…Brylluppet varede nu en hel Maaned, Johannes og Prindsessen holdt saa meget af hinanden, og den gamle Konge levede mange fornøiede Dage og lod deres smaa bitte Børn ride Ranke paa sit Knæ og lege med sit Scepter; men Johannes var Konge over hele Riget.”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4