ny

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Noget” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Noget” (1858) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: Something. By Hans Christian Andersen.

“…Nu slog ogsaa hans Time, han døde og kom til Himmeriges Port. Her komme altid To og To! her stod han med en anden Sjæl, der ogsaa gjerne vilde ind, og det var netop den gamle Mo’er Margrethe fra Digehuset.
“Det er nok for Contrastens Skyld, at jeg og den usselige Sjæl skal komme her paa eengang!” sagde Raisonneuren. “Naa, hvem er Hun, Mo’erlille? Vil Hun ogsaa ind her!” spurgte han.
Og den gamle Kone neiede saa godt hun kunde, hun troede, det var Sanet Peder selv, der talte. “Jeg er en sølle Stakkel, uden al Familie! gamle Margrethe fra Digehuset!”
“Naa, hvad har Hun gjort og udrettet dernede?”
“Jeg har saamænd slet ikke udrettet Noget i denne Verden! ikke Noget, der kan lukke op for mig her! det er en sand Naadens Gjerning, om jeg faaer Lov at komme indenfor Døren!”
“Hvorledes har Hun forladt denne Verden?” spurgte han, for at tale om Noget, da det kjedede ham at staae der og vente.

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2  3  4