Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hvad Fatter gjør et altid det Rigtige” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hvad Fatter gjør et altid det Rigtige” (1861) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: What the Old Man Does Is Always Right . By Hans Christian Andersen.

“….”Skal vi virkelig have Mortensgaas iaar, lille Fatter! Du tænker altid paa at fornøie mig! det er en yndig Tanke af Dig! Gaasen kan staae i Tøir og blive endnu mere fed til Mortensdag!”
“Men Gaasen har jeg byttet bort for en Høne!” sagde Manden.
“Høne! detvar et godt Bytte sagde Konen, “Hønen lægger Æg, den ruger ud, vi faae Kyllinger, vi faae Hønsegaard! det har jeg just saa inderligt ønsket mig!”
“Ja, men Hønen byttede jeg bort for en Pose raadne Æbler!”
“Nu maa jeg kysse Dig!” sagde Konen, “Tak, min egen Mand! Nu skal jeg fortælle Dig Noget. Da Du var afsted, tænkte jeg paa at lave et rigtigt godt Maaltid til Dig: Æggekage med Purløg. Æggene havde jeg, Løgene manglede mig. Saa gik jeg over til Skoleholderens, der har de Purløg, veed jeg, men Konen er gjerrig, det søde Asen! jeg bad om at laane -! laane? sagde hun. Ingenting groer i vor Have, ikke engang et raaddent Æble” ikke det kan jeg laane hende! nu kan jeg laane hende ti, ja, en heel Pose fuld! det er Grin, Fa’er!” og saa kyssede hun ham lige midt paa Munden….”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2