Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hvad Tidselen oplevede” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Hvad Tidselen oplevede” (1870) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Thistle’s Experiences. By Hans Christian Andersen.

“….Ungdommen tumlede sig paa Græsplainen og spillede “Croquet”; de gik mellem Blomsterne, og hver af de unge Piger plukkede en Blomst og satte den i en af de unge Herrers Knaphul; men den unge skotske Frøken saae længe rundt om, vragede og vragede; ingen af Blomsterne syntes at falde i hendes Smag; da saae hun over Rækværket, derude stod den store Tidselbusk med sine rødblaae, kraftige Blomster, hun saae dem, hun smiilte og bad Husets Søn plukke hende een af disse.
“Den er Skotlands Blomst!” sagde hun; “den pranger i Landets Vaaben, giv mig den!”
Og han hentede den smukkeste og stak sine Fingre, som om det var den skarpeste Rosentjørn, den groede paa.
Tidselblomsten satte hun i den unge Mands Knaphul, og han følte sig høit beæret. Hver af de andre unge Herrer havde gjerne givet sin Pragtblomst for at bære denne, givet af den skotske Frøkens fine Hænder. Og følte sig Husets Søn beæret, hvad følte sig da ikke Tidselbusken, det var som gik der Dug og Solskin igjennem den…..”

 Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2