En næse til H.C. Andersen! (1)

HCA_selvport-1830

H.C. Andersen – Hans Christian Andersen selvportræt ca.1830 Kilde: Wikipedia

  Om H.C. Andersens næse hedder det bl.a.

H.C. Andersen bliver gjort til grin i bladet “Raketten”

“Raketten” er et smuds- og sensationsblad, som i 1831 blev startet af Mathias Winther og som flere gange har gjort grin med H.C. Andersen. Om H.C. Andersen skriver bladet således “.. at jeg har saadan en frygtelig Næse, eller rettere “stor Snude”, saa jeg med rette bør kaldes “den storsnudede Poet”..” og om at boghandler Hempels datter skulle have fortalt H.C. Andersen at hun i Raketten har læst har læst at Hr. Andersen nævnes som byens barn, der skriver vers “let” og “slet”.

På et andet tidspunkt i “Raketten” nævnes en fiktiv figur smedemester Aber, der gør nar af H.C. Andersens næse:

  • han har sådan en frygtelig næse
  • han har en “stor snude”
  •  han bør kaldes “den storsnudede poet”
  •  at han aldrig ville få noget kys, da hans næse er så stor, at “vor Herre har med den sat en Pind derfor”

Se mere om H.C. Andersens og andres næser på de kommende sider!

Sider:  0   3  4