Du kan ikke fejle. Her går vejen til Vejle!

1-veile-hca

Veile, fra den sydlige side fra  H.C. Andersen: “Astrid Stampes Billedbog 1853” Du kan ikke feile, Her gaaer Veien til Veile!

Kilde: Odense Bys Museer, udsnit af side 88 i “Astrid Stampes Billedbog”

Transskription: Du kan ikke feile, Her gaaer Veien til Veile!

Weile,Veile eller Weyle  og H.C. Andersen optræder ikke så tit i de mest tilgængelige kilder. Dog kan man finde udpluk fra breve hvor Vejle er nævnt, således den 15. juni 1830  i et brev til Edvard Collin “…. Dorff var meget hjertelig mod mig og vilde overtale mig til at blive en Dag længer men jeg higede mod Veile, der ligger ret i en sveitser Egn. Her har jeg Anbefalings Brev til en Justitsraad Waarsaae, der vil kjøre mig omkring i den smukke­ste Om-Egn….”. Bemærkningen om at Vejle ligger i en Schweitzer-Egn skal ses i lyset af det bakkede og skovklædte landskab omkring Vejle, som han sammenligner med Alpernes Schweitz. I Vejle tilbragte H.C. Andersen en dag hos Orla Lehman og traf fru Beck og hendes datter. Det er to hjertelige, forstandige damer og Andersen følte mig ganske vel i deres nærhed.

Senere den 22. juni skriver Andersen til Ludvig Læssøe ” Ved Grejs Mølle er der høje lyngbakker med tykke skove, hele naturen har et fremmedt præg, man tror sig ikke i Danmark. Jeg var ogsaa her paa Tirsbæk: Se mere om Tirsbæk her!

Lars Bjørnsten Odense