Skulpturer i sand!

hca-soendervig-2005

I anledning af H.C. Andersens 200 års fødselsdag  i 2005 var der i Søndervig i Vestjylland en Sandskulpturfestival. Det var et sandt eventyr af sand. Udført af kunstnere fra forskellige lande og næsten alle inspireret af H. C. Andersens eventyr.

Hvordan formes eventyret i sand!

Før skulpturerne kan skabes skal sandet bearbejdes. Til dette formål fyldes sandet i træforme, der fugtes med vand og presses hårdt sammen med pladevibratorer. Formene placeres, så ovenpå hinanden efter det system, at hver form bliver mindre og mindre i størrelse opefter. Når alle forme er fyldte, og sandet godt presset sammen, fjernes øverste form og skulptureringen kan begynde. Man starter fra toppen og arbejder sig ned mod bunden, mens formene fjernes en efter en, efterhånden som arbejdet skrider frem. Endvidere er der en stor fleksibilitet i opbygningen af skulpturerne. De kan skabes som et selvstændigt værk, have pyramideform, være ovale, aflange og bestå af en eller flere toppe. Man kan også arbejde med forskellige sand- og grustyper, hvilket skaber mulighed for at arbejde i forskellige farver. Den store fleksibilitet er med til at skabe en alsidighed, der gør, at ikke to skulpturer er ens. Det er let, praktisk, økonomisk og miljøvenligt, at skulpturere i sand. Skulpturerne skabes på stedet af de ressourcer  der er i forvejen er tilstede. Nemlig sand og vand. Der er ikke noget materialespild, fordi det det samme sand kan bruges igen og igen. Skulpturerne er således ikke til miljømæssig gene, idet sandet efter endt brug igen indgår i naturens eget kredsløb.

Generelt

Når det regner sker det ikke noget med skulpturen. Vandet siver langsomt gennem skulpturen, som i forvejen er fugtig indvendig. Der bruges ikke det sand der er i klitterne, det er specielt sand der kommer fra en nærliggende grusggrav. Der er ikke blandet noget ind i sandet andet end vand. Vandet indvendig i skulpturerne forhindrer at skulpturerne falder sammen, når det er varmt i vejret og udtørringen stor. Skulpturerne kan holde 2-3 måneder afhængig af vejr- og vindforhold.

Foto Lars Bjørnsten Odense

Sider:  0   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22