Illustration til H.C. Andersens eventyr “Den standhaftige Tinsoldat” (4)

tinsoldat-4Illustration til H.C. Andersens eventyr “Den standhaftige Tinsoldat” (4)

Northern Fairy Tales by H.L. Brækstad. Illustrations: R.T. Pritchett, F.S.A., and Clifford Merton. London. Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington. 1879. (Nordisk Eventyrskat).

Uddrag fra eventyret: “….Lige med eet drev Baaden ind under et langt Rendesteens-Bræt; der blev lige saa mørkt, som om han var i sin Æske. “Hvor mon jeg nu kommer hen”, tænkte han, “ja, ja, det er Troldens Skyld! Ak sad dog den lille Jomfru her i Baaden, saa maatte her gjerne være eengang saa mørkt endnu!” I det samme kom der en stor Vandrotte, som boede under Rendesteens-Brættet. “Har Du Pas?” spurgte Rotten. “Hid med Passet!” Men Tinsoldaten taug stille og holdt endnu fastere paa Geværet. Baaden foer afsted og Rotten bag efter. Hu! hvor den skar Tænder, og raabte til Pinde og Straa: “Stop ham! stop ham! han har ikke betalt Told! han har ikke viist Pas!”  ……”

Sider: 0   1  2  3  4  5  6