Illustration til H.C. Andersens eventyr “Kejserens nye Klæder” (1)

kejserens-nye-klaeder-1

Illustration til H.C. Andersens eventyr “Kejserens nye Klæder” (1)

Kilde: Northern Fairy Tales by H.L. Brækstad. Illustrations: R.T. Pritchett, F.S.A., and Clifford Merton. London. Sampson Low, Marston, Searle, and Rivington. 1879. (Nordisk Eventyrskat).

Uddrag fra eventyret: “….Nu gik den gamle skikkelige Minister ind i Salen, hvor de to Bedragere sad og arbeidede med de tomme Væve. “Gud bevar’ os!” tænkte den gamle Minister og spilede Øinene op! “jeg kan jo ikke se noget!” Men det sagde han ikke. Begge Bedragere bad ham være saa god at træde nærmere og spurgte, om det ikke var et smukt Mønster og deilige Farver. Saa pegede de paa den tomme Væv, og den stakkels gamle Minister blev ved at spile Øinene op, men han kunde ikke see noget, for der var ingen Ting. “Herre Gud!” tænkte han, “skulde jeg være dum! Det har jeg aldrig troet, og det maa ingen Mennesker vide! skulde jeg ikke due til mit Embede? Nei det gaaer ikke an, at jeg fortæller, jeg ikke kan see Tøiet!”. “Naa, de siger ikke noget om det!” sagde den ene, som vævede! “O det er nydeligt! ganske allerkjæreste!” sagde den gamle Minister og saae igjennem sine Briller, “dette Mønster og disse Farver! – ja, jeg skal sige Keiseren, at det behager mig særdeles!”….”

Sider: 0   1  2  3  4  5  6