Joseph Durham og H.C. Andersen (2)

joseph-durham-1847-6

I H.C. Andersens Hus i Odense er en rekonstruktion af digterens arbejdsværelse i hans sidste lejlighed i Nyhavn 18, 1. sal. Her står Joseph Durhams buste af H.C. Andersen på et møbel (buffet), som han brugte som skrivebord, mens han boede hos fru Anholm i Nyhavn 67 på 2. sal. i perioden 1848-65.

Om sit møde med Joseph Durham skriver H.C. Andersen i dagbogen:

Onsdag 28. juli 1847. “Staaet for Billedhuggeren Durham, han har ogsaa gjort Jenny Linds Buste, vi to Pendant. —…”

Torsdag 29. juli 1847. “Ombyttede til i Dag Timen at sidde for Billedhuggeren, vilde skrive til Decent og opdagede da at det netop var i Formiddag jeg var til Frokost hos ham, blev fortvivlet, Klokken var slaaet, jeg gik, …..kjørte saa hen til Billedhuggeren og da hjem hvor jeg laae, som ødelagt; jeg skulde have været hos Hunt paa Portland Place og see Valg….”

Mandag 2 August 1847 “Kjørt hen og siddet for Billedhuggeren min Buste Sjælen liig…”

H.C. Andersen i brev til Henriette Wulff den 12. August 1847

“Den Billedhugger som i London har gjort Jenny Linds Buste har gjort min som Pendant, og den er liig i høi Grad, men saa forædlet, saa deilig! – Ja, min Gud, saaledes gad jeg nok see ud! saaledes bliver vist min Ansigt i en høiere Verden; et Exemplar vil komme til Kjøbenhavn.”

 Foto: Lars Bjørnsten Odense 2004

Sider:  0  1  2