Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gårdhanen og vejrhanen” (2)

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Gårdhanen og vejrhanen ” (1860) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Farm-Yard Cock and the Weather-Cock . By Hans Christian Andersen.

“…Og saa slog Gaardhanen med Vingerne, reiste Kammen og galede igjen; og det gjøs i alle Hønsene og i alle de smaa Kyllinger, men de vare frygteligt stolte af, at Een af deres var saadan en allerhønsegaards Karl; de klukkede og de pippede, saa at Veirhanen maatte høre det, og han hørte det, men han rørte sig ikke derved.

“Vrøvl det Hele!” sagde det indeni Veirhanen. “Gaardhanen lægger aldrig Æg og jeg gider ikke! vilde jeg, kunde jeg nok lægge et Vindæg! men Verden er ikke et Vindæg værd! Vrøvl det Hele! – Nu gider jeg ikke engang sidde!”…”

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales

Sider:  0  1  2