H.C. Andersen: Almanak december 1859

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1859
Torsdag 1
Fredag 2
Lørdag 3
Søndag 4
Mandag 5
Tirsdag 6
Onsdag 7
Torsdag 8
Fredag 9 Udkom 4 Hefte Eventyr og Historier.
Lørdag 10
Søndag 11
Mandag 12
Tirsdag 13
Onsdag 14 Brev fra Ingemann. Brev til Basnæs.
Torsdag 15 Brev til Ingemann; i Avisen omtalt at jeg er indstillet til 1000 Rdlr aarlig istedetfor de tidligere 600. Fik af Kongen af Bayern Maximilians Orden. Siddet for Olrik til mit Portræt for illustrerede Tidende. Brev fra Nathan.
Fredag 16 Liden Kirsten 26 Gang i det Kongelige Theater. Brev fra Frøken Guldberg. Besøg af Paludan Müller henrykt over historierne.
Lørdag 17 Frederiksborg Slot afbrændt i denne Morgen. Reist til Sorø.
Søndag 18 Læst i Aviserne at ved Folkethinget var for om mit Tillæg af 400 Rdlr; Tscherning og Zahle yttrede sig derimod, Ingen for. Mismodig herover. comedie paa Academiet af Eleverne: Eventyr paa Fodreisen.
Mandag 19
Tirsdag 20 Brev fra en Bøssemager; reist over Slagelse til Basnæs.
Onsdag 21 Brev til Eduard Collin, til Faderen Collin og til Fru Drevsen og til Ingemann i Sorø.
Torsdag 22 Brev fra Rigmor.
Fredag 23 Brev til Wiedemann i Leipzig. Brev fra E. Collin om min Formue, Brev igjen fra Bøssemageren. Brev fra Fru Serre.
Lørdag 24 Brev til Eduard Colin. Brev fra Ingemann. i Dagbladet læst en meget rosende Anmældelse af de sidste Eventyr.
Søndag 25 Illustreret Tidende med mit Portræt. Brev fra Een der vilde laane 500 Rdlr. Brev fra Pastor Bruun paa Skagen og fra Rottbøl paa Børglum Kloster.
Mandag 26 Brev til Delbanco. følt mig meget nerveus paa Veien fra Møllen.
Tirsdag 27 Brev til Geheimerath Gietl i München. Brev til Mathilde Ørsted og til Fru Balling. Brev fra Frøken Fibiger, Fru Læssøe og Hr Lose.
Onsdag 28 Brev om Nytaars Digtet til Loses illustrerede Blad. Brev fra Etatsraad Drevsen, Redacteur Bruun i Hjørring og fra Dalbanco.
Torsdag 29 Brev med Folkecalenderen til Fru Læssøe. Brev til Etatsraad Drevsen Brev fra Hauch, Brev fra Eduard Collin.
Fredag 30 Brev til Eduard Collin, og Visen til 6 Januar. Brev til Hauch.
Lørdag 31 Brev til Faderen Collin. Læst i Berlings Avis for iaftes Theodor Collin blevet Professor.
På bagsiden af bladet Faaet fra Reitzel 500 Rdlr i Honorar for 5000 Exemplarer af første Oplag af ny Eventyr 4de hefte, jeg gav de 400 til Eduard Collin at opbevare.
Bag i almanakkenBushby. 3 Halken Street Grosvenor Place.
Conferentsraad Kock ny Kongensgade 229.
Fru Balling Compagnistræde 61. anden Sal
Justitsraad Lind Bredgade 192 – anden Sal
Conferentsraad Collin Amaliegade No 9
Etatsraad Collin Dronningenstvergade 349
Vaskerkonen Preuss Borgergade 405 D. 3.
Indklæbet trykt notits“Thisted Avis” beretter, at da Digteren, Prof. H.C. Andersen fornylig, paa Reisen til Frederikshavn, med Dampskibet anløb Byens Havn, bragte de der Forsamlede ham et begejstret “Leve”.
 I almanakken er indklæbet en pennetegning af H.C. Andersen med følgende påskrift: Et Stykke af Egnen ved Rammediget. Se mere her!