H.C. Andersen tegning 1859: “Et Stykke af Egnen ved Rammediget.”

Indklæbet pennetegning af H.C. Andersen i almanakken for december 1859 med teksten “Et Stykke af Egnen ved Rammediget.” Se også: H.C. Andersens besøg ved Rammedige 22. juli 1859

Kilde: Det Kongelige Bibliotek.

I det nordvestlige Jylland kun knap 4 km fra Vesterhavet ved Fjaltring ligger et af Danmarks ældst kendte forsvarsværker. Ramme dige løber fra nord til syd og er kendt over en strækning på mere end 2,5 km. Diget spærrer for adgang af en gammel vejkorridor, som har gået langs rækken af de mange gravhøje syd for Limfjorden.