Anne Mette Fage – Pedersen og H.C. Andersen (1)

kejseren

H.C. Andersen og Anne Mette Fage – Pedersen

Ovenstående er et eksempel på et af  Anne Mette Fage – Pedersens farvestrålende malerier “Kejserens nye Klæder“, hvor inspirationen og motiver er hentet fra et H.C. Andersen og hans eventyr.  Hendes interesse for digteren H.C. Andersen og eventyr i livet fremgår bl.a. af nedenstående:

Eventyret i livet – de ikke umiddelbart synlige hemmeligheder, det fascinerer mig.
At se, hvad der er under overfladen.

Antoine de Saint-Excupéry og HC. Andersen var helt specielle forbilleder for den kunnen og evnen til at formidle det følte med ord.
Tilsvarende – dog sans comparaison i øvrigt – ser og maler jeg billeder.

“Voici mon secret – den er meget enkel”, sagde ræven til Den lille Prins. “Kun med hjertet ser man rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjnene”
“Det er den tid, du har ofret på din rose, der gør den så betydningsfuld.”

Kun ved selv at lægge energi, kærlighed og nærvær ind i sit billede kan man give dette mulighed for at bibringe andre ægte og brugbare oplevelser.
Idet jeg maler, lader jeg intuitivt og åben indre og ydre oplevelser udvikle sig på lærredet.

Ofte fremtræder derved på underfundig vis figurer, symboler og personer, der fortæller eventyr og historier. Hvis disse også berører andre mennesker, er det glædeligt.

Mette Fage

Anne Mette Fage – Pedersen er til en hver tid villig til at komme og vise originalbillederne, ligesom man er velkommen i hendes atelier- galleri Fage på Nordfyn. Anne Mette Fage-Pedersen, Varbjergvej 48, 5464 Brenderup, Tlf: 64 44 11 49. Se mere om H.C. Andersen og Mette på de følgende sider!

 http://www.gallerifage.dk

Sider:  1  2  3