Den gamle bispegård i Odense

gl-bispegaard-odense-1908

Den gamle bispegård Klaregade 17 i Odense set fra haven. Bygningen i forgrunden er bevaret. Indgang fra Klaregade 23. Foto H. Lønborg 1908. Kilde Odense Bys Museer. H.C. Andersen kom flere gange i bispegården både som ung, da han var 14 år gammel. Dette fremgår af Ottieles dagbog og som ældre da han skulle udnævnes til æresborger i Odense i 1867.  Se mere H.C. Andersen og Ottilies dagbøger og om besøget i bispegården her!

Bispegården  i Odense blev opført 1804 til biskop Peder Hansen (biskop 1803-1810), i klassicistisk stil. Bispegården bestod af hovedbygning samt en mindre sidefløj. Desuden 5 fritstående bygninger. Hovedparten af bygningerne blev revet ned i 1916, da den nuværende bispegård skulle opføres. En del af hovedbygningen eksisterer stadig som baghus til huset Klaregade nr. 25. Se billedet nedenfor. Desuden er den gamle hoveddør flyttet til enden – gavlen af huset.

gl-bispegaarden-odense-2012

Foto bygningen i 2012. Det fremgår tydeligt at en stor del af denne er bevaret. Foto Lars Bjørnsten Odense 2012

Se bispegårdens  gamle hoveddør