Lidt om H.C. Andersens dagbøger

H.C. Andersens dagbøger er en meget vigtig kilde til hans liv og færden. Foto: Lars Bjørnsten

 De oprindelige dagbøger blev udsat for et stort slid efterhånden, som flere mennesker fattede interesse for H.C. Andersen. Derfor var det nødvendigt at udgive disse, hvis originalmanuskripterne skulle bevares for eftertiden.

Der har løbende været bragt uddrag af dagbøgerne herunder ” Skoledagbogen” som kunne læses i Edvard Collins store bog ” H.C. Andersen og det Collinske Huus” fra 1906. I respekt for Andersens private optegnelser og hans vens ikke altid loyale optegnelser var man meget tilbageholdende med at udgive disse dagbøger og for ikke at udstille H.C. Andersen og hans venner skete der først noget i 1936.

Fra 1936 og frem til 1971 blev optegnelser fra rejser, skoletid m.m. udgivet enkeltvis med noter. Den udgave af dagbøgerne der blev udgivet i 1971 af Det danske Sprog- og Litteraturselskab skulle indeholde alle de optegnelser der på den tid var kendte.

Hovedparten af af originalerne til dagbøgerne findes på Det Kongelige Bibliotek og der er tidens løb fra privatpersoner blevet testamenteret flere dele til dagbogen. Dagbogsrækken er ikke fuldstændig , der mangler originalmanuskripter til nogle af de oplysninger som har været er bragt i bøger og i pressen. Dagbøgerne blev hovedsageligt ført på H.C. Andersens mange rejser og ved særlige lejligheder herunder krige, sygdom, dødsfald.

De første optegnelser var ikke så systematiske som de sidste, da skulle bruges til senere udgivelser bl.a. rejseskildringer. Først fra 1860 og indtil sin død i 1875 førte digteren sine dagbogsnotater hver dag. Selve optegnelser fandt ikke sted i en dagbog som det findes i dag, men i notehefter og stilebøger. I digterens sidste leveår blev dagbogsnotaterne mere fyldige samtidig med at digteren litterære produktion næsten stoppede. De seneste år nedskriver han fortrinsvis om stemningerne i byen, krigen og om kongerne Frederik den Syvendes og Christian den Niendes regeringstid.

Dagbogsnotaterne er ikke lavet for at videregive oplysninger til andre, men til eget brug og de er brugt til at hente inspiration til digterens litterære udgivelser. I dagbøgerne bliver ofte noteret noget om hans helbred tandpine, bylder m.m.

Vejret får næsten hver dag et par ord med på vejen. Naturen og menneskene spiller en stor rolle. H.C. Andersen har lavet en del tegninger fra sine rejser og mange af hans dagbogsnotater understøtter selve tegningerne. Dagbogsnotaterne beskriver hans rejser og ophold rundt i Danmark og i Europa. Livet på på herregårdene Frijsenborg, Basnæs og Glorup beskrives også i dagbøgerne.

H.C. Andersens almanakker er en vigtig kilde til hvor han har været på forskellige tidspunkter og de indeholder optegnelser over de begivenheder der fandt sted i hverdagen, men fra 1862 indeholder de kun opgørelser over modtagne og afsendte breve.

Dagbogsnotaterne og i en vis grad også almanakken rummer stof og inspiration for enhver person til at udforske Andersen på sin egen facon.

Lars Bjørnsten 26 april 2003

Kilde: H.C. Andersens Dagbøger 1825-1875. Udgivet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 1971

 

H.C. Andersens Dagbog – H. C. Andersen diary – Hans Christian Andersens Dagbøger – Hans Christian Andersens diary