Portalen fra 1638 på herregården Basnæs ved Skælskør (3)

Porten til Ladebygningen anno ca. 1920 D.HGD

Af den gamle ports prydelser kan ses et bevaret stenhuggerarbejde, der er det eneste der er tilbage fra Axel Arenfeldts bygningsværker og er nu anbragt ved indkørslen til ladegården. indskriften er er affattet på dårligt spansk og melder, at fuldførelsen af hele hans bygning ved Guds hjælp er udført af hr. Axel Arenfeldt, ordensridder og hans hustru, fru Marie Ulfeldt, som Gud bevare” og derefter på latin: Gloria deo Triuno , Ære være den treenige Gud. 1638.

Læs mere om H.C. Andersen og hans tilknytning til herregården Basnæs her!

Kilder:

Danske slotte og herregårde / under redaktion af Aage Roussell
5 : Sydsjælland, 2. udgave. – Hassing. – 20 bind : ill. . – 1964

Carl Bagger. Basnæs-Digte, samt tre Breve fra Carl Bagger til Thora Fiedler / udgivne og forsynede med Oplysninger af H.G. Olrik, . – Kbh. : Gyldendal, 1920.

Sider:  1  2  3