ny

H.C. Andersen i våbenhuset i Sct. Hans kirke i Odense (2)

Ved siden af ovenstående tavle hænger i våbenhuset en tavle med en udskrift fra Landsarkivet der bekræfter dåben. Med følgende tekst: 

Udskrift fra Landsarkivet fra Fyn:

Aar 1805, Tirsdags Morgen kl. 1 den 2den april blev Hans Andersen Skoemagersvend og Kone Anne Marie Andersdatter en Søn født, samme Dag hjemmedøbt af Capellanen Hr. Ramsing i Vacancen og kaldet

Hans Christian.

Ved Daabs Confirm(ation) 2den Passkedag den 16de April vare Faddere: Madm Breineberg b(ar) B(arnet), Jomf(u) Pommer g(ik)h(o)s. Hattemager Dorch, Skoemagermester P. Valtersdorff, Snedkersvend And. Jørgensen, Portner i Hospitalet Gomard.

At dette er en rigtig Udskrift af den her opbevarede Kirkebog 1757-1814 for St. Hans Kirke i Odense, bevidnes herved paa Embeds Vegne. Landsarkivet, Odense den 2. januar 1937 Harald Hatt Landsarkivar

Foto Lars Bjørnsten Odense

Se mere om H.C. Andersens fødsel, dåb og fødehjem

Sider: 1  2