Starten i Helsingør

 Blade af H.C. Andersens karakterbog fra Helsingør 1826-27.

H.C. Andersen flyttede sammen med Meisling- familien den 23. maj 1826 fra Slagelse til Helsingør med ankomst den 25. maj 1826. I Helsingør blev hans sitiuation dårlige i forhold til rektoren og hans hus samtidig fik han dårlige karakterer, se nedenstående udsnit i forhold til karakterne i Slagelse. Det  gjorde skolegangen til en plage og bragte H.C. Andersen til det dybeste mismod. Digtet “Det døende Barn” blev til i hans værste skoletid i Helsingør.

H.C. Andersen skriver i brev søndag 27. maj. 1826 til Jonas Collin, at  han nu er ankommet til Helsingør og at han imorgen den 28. maj 1826 starter med undervisning og skriver bl.a. …”. Fremad vil jeg! Gud give mig Kraft, ske, hvad vil! Han kan ikke forlade mig! I tillid til ham vil jeg stræbe og haabe, at ikke alle mine Drømme er Fantasi. Jeg håber nok, Meisling vil vedblive at interessere sig for mig, derfor bort med al frygt! Disciplene ser heller ikke saa rebelske ud, som jeg frygtede, og de synes endog ret artige og godlidende imod mig.”..

Foto: Lars Bjørnsten 2002    Kilde: brevbase sdu.dk

Skolegang i Helsingør