Brev til Jonas Collin

Brev fra H.C. Andersen til Jonas Collin 4. august 1825.

I brevet skriver H.C. Andersen, mens han var elev på Slagelse Latinskole bl.a.: ” Kjære Velgiører! I gaaer fik jeg Charactererne for juni Maaned (thi de De fik ved dennes Udgang var Examens Charakterer) samt for de Dage vi have læst af Juli før og efter Ferien; Her ere de alle. – Latin et Godt godt, Græsk Godt godt, Latinsk Stiil Godt?, Danske Stile ) 1. Udmærketgodt?, ) 2. Udmærketgodt?, ) (ferie Arbeider), ) 3. Udmærketgodt?, ) 4. Udmærketgodt?, ) 5. Udmærketgodt?, Hebraisk Godt?, Tydsk et Godt godt., Latinsk Gramatik Temmeliggodt. , Dansk Gramatik Udmærketgodt?, Geometrie Godt Godt. , Aritmetik Megetgodt?, Calligrafie Megetgodt?, Regning Megetgodt, Historie Megetgodt?, B. Historie Megetgodt., Religion Megetgodt. , Sang Udmærketgodt. ,  Fransk Temmeliggodt. Opførsel – hos alle Læreer Udmærketgodt. , Hovedcharakteren blev Megetgodt. ……”

Set i H.C. Andersens Hus. Foto : Lars Bjørnsten Odense 2002

Skolegang i Slagelse