Et af H.C. Andersens tre spanske dramaer “Maurerpigen”. Original Tragedie i fem Akter af H.C. Andersen.

Et af H.C. Andersens tre spanske dramaer “Maurerpigen”. Original Tragedie i fem Akter af H.C. Andersen. Musiken af Secretair Hartmann, R. af D. Kjøbenhavn. Trykt Bianco Lunos Bogtrykkeri 1840.

H.C. Andersens barndomserindringer om bl.a. spanierne kan bl.a. læses i Mit livs eventyr kapitel 1, men erindringerne om spaniernes og flugt fra Odense og Danmark kom også til udtryk i digterens to dramatiske arbejder “Skilles og mødes” fra 1836 og “Da Spanierne var her” fra 1865.

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Sider: 1  2  3