Illustration af H.C. Andersens eventyr “Bispen paa Børglum og hans Frænde ” (3) udført af Lorenz Frølich

Illustration af H.C. Andersens eventyr “Bispen paa Børglum og hans Frænde ” (1865) udført af tegneren og maleren Lorenz Frølich. English: The Bishop of Borglum and His Warriors . By Hans Christian Andersen.

“…Det er Midnat forbi, det er Julenat. Vinden har lagt sig; Kirken er oplyst; det straalende Skjær skinner gjennem Ruderne ud over Eng og Hede. Ottesangen er endt forlængst; i Guds Huus er der stille, man kan høre Voxet dryppe fra Lyset paa Gulvets Sten. Nu kommer Oluf Hase.
I Vaabenhuset byder Jens Glob ham “Goddag! nu har jeg forligt mig med Bispen!”
“Det har Du gjort?” siger Oluf, “da skal hverken Du eller Bispen komme med Livet fra Kirken!”
Og Sværdet farer af Skeden, og Oluf Hase slaaer til, saa Planken splintres i Kirkens Dør, den, Jens Glob slaaer i mellem ham og sig.
“Hold inde, kjære Svoger, see først paa Forliget! Jeg har slaget Bispen og alle hans Mænd. De sige ikke et Muk meer i den hele Sag, og jeg ikke heller om al den Uret, der er skeet min Moder!”
Tanderne i Lysene paa Alteret skinne saa røde, men rødere skinner det fra Gulvet; der ligger i Blod Bispen med kløvet Pande, og dræbte ligge alle hans Svende; der er lydløst og stille i den hellige Julenat.
Men tredie Juledags Aften ringe i Børglum Kloster Klokkerne til Lig; den dræbte Bisp og de slagne Svende blive stillede til Skue under en sort Baldakin med floromsvøbte Candelabrer…”

Kilde: Illustrationer fra H.C. Andersens “Eventyr og historier”. Jubilæumsudgave for danske børn 1905.  Teksterne under billederne er uddrag fra H.C. Andersens eventyr og er brugt til at beskrive illustrationerne. Foto Lars Bjørnsten Odense.

Sider: 1  2  3

Indeks over H.C. Andersens eventyr — Index of Hans Christian Andersen Fairy tales