Herregården Espe og H.C. Andersen

 Herregården Espe Foto: Olav Sejeroe Juni 2007

 Espe Gods er beliggende 7 km nord for Skælskør. H.C. Andersen har besøgt Espe 5 gange i perioden 1848 – 1865.  Han syntes, at det er et smukt sted, hvilket også fremgår af beskrivelserne nedenfor. Han har under sine mange ophold på herregårdene Basnæs og Holsteinborg, som ligger i området, sagt nej til flere invitationer til at tage med familierne på besøg til Espe. Nedenstående er fra et brev til Henriette Wulff fra 1854 “Nytaarsdag er hele Gaarden her i Besøg paa Espe, jeg tør ikke vove mig med, De kan altsaa tænke Dem mig »paa Aarets første Dag«, »een­som, stirrende ud over Beltets graa Vande!« ”

20.6. 1848 —22.6. 1848 Espe

H.C. Andersen er i juni 1848 på Espe, hvor Grev Otto Moltke boer. De var venlige gamle mennesker, som var glade ved at se ham. Espe ligger tæt ved Bæltet, der er mange kæmpehøje og skove. De to dage han var der tog de på smukke ture og der var især af Interesse at se Basnæs, hvor datteren fra Espe er gift med Scavenius bor

Oktober 1856

H.C. Andersen er på besøg på Basnæs, men er på en endags udflugt til Espe

Læs mere om Espe:

Kilder: H.C. Andersens Dagbøger, HCA’s almanakker Kb.dk og H.C. Andersen brevbase sdu.dk,