H.C. Andersens besøg på Ørbæklunde på Fyn

H.C. Andersen besøgte justitsråd Rasmus Lange på Ørbæklunde ved Nyborg flere gange. Første besøg var i juli 1836. Desuden besøgte han Ørbæklunde den 3. august 1840, 20. juli 1841, 15. august 1842, 27. maj 1848, 22. juni 1850.

Ørbæklunde blev grundlagt ca. år 1500 af Poul Laxmand under navnet Lundsgaard. Det var en befæstet borg under navnet Ørbæklundsgaard fra ca. år 1502. Fra ca. 1528 fik den sit nuværende navn Ørbæklunde Herregården ligger i Ørbæk Sogn, Vindinge Herred, Ørbæk Kommune. Hovedbygningen på Ørbæklunde er opført omkring 1593 og senere ombygget i 1750.

Henriette Hanck skriver  i november 1836 til H.C. Andersen 

– at hendes fader i dag har tegnet H.C. Andersens lille fædrenede hus og næsten fuldendt Ørbæklunde, men da han måtte gå  kl. 3 blev det ikke ganske færdigt, “da det”, som han siger “ikke er saa let at male en Herregaard, som en Digterbolig,” denne sidste har De her. Herregården følger med hendes næste brev.  Ikke sandt det er en god Fader jeg har? han fortjener nok at gjøre Lykke hos Fru Læssøe!

H.C. Andersen skriver den 31. juli 1840 brev fra Glorup til Henriette Collin

– at de i dag skal til middag på den gamle gård ” Ørebækkelunde”, som er beskrevet i romanen »OT«, som kammerjunkerens gård.–Imorgen skal de til Broholm og dagen efter kommer Kellermann til os og giver os musik.

Læs mere om H.C. Andersens besøg på Ørbæklunde her!