H.C. Andersens kammer på Nr. Vosborg

I kammeret med kaminen overnattede H.C. Andersen på Nørre Wosborg og bemærkede i et brev til B. S. Ingemann, at den hvide dame ikke forstyrrede ” måske fordi hun ved, jeg lider spøg, men ikke spøgeri” Sammen med næste rum der ses på fotoet udgør de Gyldenstjernes kapel. Kapellet blev nedlagt i 1752. Rummet ved siden af kaldes kabinettet og her hænger bl.a. en kopi af de papirklip, som H.C. Andersen klippede på Nørre Wosborg. I kammeret var der en solid kamin, H.C. Andersen frøs meget under sit besøg på Wosborg.

Se mere om “Nørre Wosborg – Nr. Vosborg og H.C. Andersen her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2003