Salg af portrætkort af H.C. Andersen på bazaren i Hinnerup

H.C. Andersen drog omsorg for de svage i samfundet og for de mennesker der måtte lide efter at have mistet familiemedlemmer i krig, i ulykker eller ved brand. Storbranden i Nørresundby 17. juni 1865 er et eksempel herpå. Til hjælp for de skadelidte blev der på bazaren på Hinnerup Station i 1865 solgt portrætkort af H.C. Andersen for 4. Mark stykket. H.C. Andersen havde på hver af dem skrevet et lille vers eller en hilsen. De ca. 50 portrætterne, der var med på bazaren blev revet væk. Nedenfor ses to eksempler på solgte kort. Læs mere om branden i Nørresundby og bazaren i Hinnerup her!

Billede til venstre: Portræt af Hans Christian Andersen. Visitkort med signatur af digteren på forsiden. Fotograf Henrik Tilemann (1835-1923) Optaget 20 juni 1865 på Frijsenborg.

På bagsiden af fotografiet er der et digt på med teksten: “- I Norden jeg skar i en / Græstörv / Mit Navn paa den danske Ø, / Snart voxer Græsset derover, / Alle Minderne döe. / H. C. Andersen”. Digtet er udateret.

Billede øverst til højre:  Portræt H.C. Andersen 14. juli 1865 på Frijsenborg. Fotograf Henrik Tilemann

Digt på bagside af portrætfotografi øverst til højre. Transskription: “Gud Fader i Himlen hvor er Du dog god! / Jeg föler dit Aandedrag gjennem mit Blod. / Du löfter, Du leder, beskjærmer og glæder, / Dit Smiil er selv i de Taarer, jeg græder. / Hvor Verden er deilig og Mennesket med, / Ja, Ordet, som skabte, er Kjærlighed! / Jeg lever, jeg jubler, min Fryd er saa stor / at jeg i dig paa en Evighed troer; / Og var selv mit Liv kun den flygtende Stund, / Det var dog et Kys af den Fadermund! / – H. C. Andersen.”

Digtets titel er ‘Livet – det dejligste Eventyr’ og det udkom i rejseskildringen “I Spanien” i 1863. Denne afskrift i egen hånd er udateret.

Kilder: Illustreret Tidende Årgang 6, Nr. 301, 02/07-1865 , s. 325, HCA visitfoto Odense Bys Museer. HCA-brevbase (sdu.dk), HCA’s dagbøger.

Lars Bjørnsten 30.10.12