H.C. Andersen, Frijsenborg, Hinnerup og branden i Nørresundby 1865

Parti af brandtomten i byens østlige del 1865. Udsnit efter et fotografi af H. Tønnies i Aalborg.

H.C. Andersen, Frijsenborg, Hinnerup og branden i Nørresundby 1865

H.C. Andersen var altid meget bekymret for de svage i samfundet og for de mennesker der måtte lide efter at have mistet deres kære i krig, i ulykker eller ved brand. Dette er der talrige eksempler på her skal omtales branden i Nørresundby 17. juni 1865.

Branden i Nørresundby 1865

Det var den 17. juni 1865 at branden i Nørresundby kom i udbrud i byens østlige ende. Det vides ikke hvad årsagen til brandens opståen var. Hele rækker af huse og gårde stod i brand og bredte sig til hele byen. Store værdier gik tabt og på brandtomten var ruinerne af 24 gårde og 29 huse og til sammen over 100 bygninger, som var hjem for over 108 familier i Nørresundby.

Bazaren i Hinnerup

I et brev til Jonna Stampe, f. Drewsen den 14. juli 1865 skriver H.C. Andersen. At der på søndag er en stor bazar på Hinnerup Station til indtægt for de skadelidte. Han skriver at der er taget over 50 portræt fotografier af ham. På hver af dem har ham skrevet et eller andet lille vers af hans digte og de skulle så sælges for at forøge indtægten på bazaren.

Resultatet efter Bazaren

Ugen efter bazaren skriver H.C. Andersen den 23. juli 1865 i et brev til Eduard Collin om basaren: At der til fordel for de brandlidte i Nørresundby var en damekomite på Frijsenborg Gods, der havde arrangeret er bazar på Hinnerup Station. Blandt flere forskellige ting gav grevinden noget over 50 portrætkort af digteren, hvor på han havde skrevet et eller andet stykke i vers eller prosa fra sine skrifter. Portrætterne af H.C. Andersen gik rivende og der kunne være dobbelt så mange skriver grevinden efterfølgende til H.C. Andersen. Han vedlægger et , så han kan se “Paaskrift-Maneren”.

På næste side kan du se eksempler på portrætkort som blev solgt på bazaren på Hinnerup Station for 4 Mark stykket. Næste side!