Fakkeltoget til Odense Bys æresborger 6. december 1867

Niels Larsen-Stevns Fakkeltoget til Odense Bys æresborger 6. december 1867

Motiv: Niels Larsen-Stevns Fakkeltoget til Odense Bys æresborger 6. december 1867

 H.C. Andersens Hus “Mindehallen“. Memorial Hall in Hans Christian Andersen House. Med fresker af Maleren Niels Larsen Stevns. Foto: Lars Bjørnsten Odense

På pladsen foran rådhuset i Odense var der deputationer fra byens forskellige korporationer. De var udgået fra Bierfreunds gård i Vestergade og tog med fakler og faner opstilling på pladsen og spådommen om at Odense skulle blive illumineret for H.C. Andersens skyld – gik i opfyldelse.

Fra “Mit livs Eventyr” “…Jeg græd, jeg bad, og tilsidst gav min Moder efter, men lod dog først en gammel, saakaldet ,,klog Kone” fra Hospitalet hente, og denne i Kort og Kaffe spaae mig min Fremtids Skjæbne…,,Hendes Søn bliver en stor Mand!” sagde den Gamle, ,,til Ære for ham skal engang Odense By blive illumineret!…..” Og således skete det den 6. december 1867.

Digteren stod foran vinduet og så at alt strålede i fakkelglans på den overfyldte plads. Der blev sunget og råbt hurra på pladsen. H.C. Andersen havde en forfærdelig tandpine og den var utålelig særlig når netop den iskolde luft nåede tænderne. Det var højdepunktet af smerte , da blusset af faklerne som blev kastet i et bål blev slukket, så slukkedes også smerten. Han nåede senere træt til Bispegården og søgte hvile for natten.

Se oversigt  ”Æresborger”