Freskomalerierne i H.C. Andersens Hus

Arbejdet med freskoen “Fakkeltoget til Odense Bys æresborger 6. december 1867”. Det er medhjælperen Eigil Wendelboe Jensen i plus-fours øverst på stilladset. Niels Larsen Stevns står nederst.

Freskomalerne

Fotografier af Niels Larsen Stevns under arbejdet med fresco-dekorationerne i kuppelsalen i 1931 i H.C. Andersens Hus i Odense. Medhjælper er den fynske maler Eigil Wendelboe Jensen. Freskomaleri kommer fra italiensk al fresco (muro). Det udføres normalt på en våd kalkvæg med jordfarver eller mineralske farver, som blander sig med vand og bliver kemisk bundet til kalken. Motivet i baggrunden for de to malere er “Fakkeltoget til Odense Bys æresborger 6. december 1867” til venstre ses det gamle rådhus i Odense og i baggrunden er Sct. Knuds Kirke i Odense. Kirken, hvor H.C. Andersen blev konfirmeret.

Mindehallen i H.C. Andersens Hus

Mindehallen er opført i 1929. Arkitekten er Niels Jacobsen, som har hentet inspirationen fra Pantheon i Rom. Dog med den forskel at hullet i i mindehallen er lukket i modsætning til Patheon, hvor der åbent ud til det fri. Udsmykningen er otte store fresko malerier der illustrerer H.C. Andersens livsforløb. Motiverne på freskerne forestiller centrale dele i H.C. Andersens liv gengivet i selvbiogafien “Mit livs Eventyr”. Motiverne er: Afrejsen fra Odense 1819, Fakkeltoget til Odense Bys æresborger 6. december 1867, Andersen og Henrik Hertz i Neapel 1833 , Andersen, Thorvaldsen og Oehlenschläger som gæster på Nysø, Andersen læser eventyr for familien Collin, Jenny Lind synger for Arvestorhertugen og Andersen i Weimar 1846, Andersens Barndomshjem, Andersen eksamineres af H.C. Ørsted 1829.

Panorama

H.C. Andersens Hus “Mindehallen” – Memorial Hall in Hans Christian Andersen House er udstyret med fresker af Maleren Niels Larsen Stevns. Se mere her!

Ophavsmanden til de oprindelige fotografier af malerne under arbejdet i 1931 er ukendt.

Foto: Lars Bjørnsten Odense.