Manuskript af brev 6. juni 1867 fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior

Manuskript til brev af 6. juni 1867 fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior, ses på de to sider til højre.

H.C. Andersen er på rejse og befinder sig i Baden-Baden i Tyskland. Herfra skriver han den 6. juni 1868 til Fru Dorothea Melchior bl.a. om at han fra Genf har skrevet til datteren Louise. Dagene bruges til besøg hos Jürgensen ved Genf samt hos pastor Baggesen, søn af digteren Jens Baggesen. Rejsen foregår med tog i skylregn og torden. På vej til Basel var det så koldt at han måtte have sin vinterfrakke på. I Basel bor han tæt ved Rhinen og ser den hurtige strøm i vandet. Han var i Spillehallen , men da han så en der lignede komponisten Offenbach tabe i spil , så skyndte han sig bort for ikke at gøre det samme.  H.C. Andersen besøgte også Darmstadt. På hotellet “Die Taube”mødte han en tjener, der var søn af en tysk digter fra Hannover Friedrich Voigts der havde udgivet Höltys Gedichte med Biographi. H.C. Andersen har lovet at sende ham en af sine bøger, da han på godt udtalt dansk beklagede sig over ikke at eje en dansk bog, men Oehlenschläger, Ingemann og Andersen havde han dog læst lidt af. H.C. Andersen morede sig over at det er dejligt at være kendt ude.

Senere nåede H.C. Andersen til Ems og blev der et par dage inden han kører hjemad på jernbanevejen langs Rhinen, som han normalt ser fra et dampskib. På sin rejse har han mødt en del danskere, som tog glad imod ham. På vejen hjem besøger han Engelstoft i Odense og tager også til Glorup.  (Kilde sdu.dk)

Se også brevet til venstre her!

Lars Bjørnsten Odense

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Foto: Lars Bjørnsten Odense