Manuskript til brev fra H.C. Andersen til D. Melchior 4. dec. 1867

Ovenfor ses tv. manuskript til brev fra H.C. Andersen til Dorothea Melchior 4.12.1867

Brevet der ses til venstre har H.C. Andersen afsendt fra Bispegaarden i Odense den 4. december 1867. To dage før han blev udnævnt til æresborger i fødebyen Odense.

I brevet skriver han bl.a. at vejret er koldt og blæsende og at han har fået træk. Da han nåede Korsør fik han tandpine og senere fik han en tyk kind. Alle tog hjerteligt imod ham i bispegården. Han havde ikke kun tandpine, men havde mange gigtsmerter i bryst og ryg. Fredag er der fest på Rådhuset i Odense med 240 personer. Mandag skal han læse i Arbejderforeningen i Odense, som hans tænder og tandpine tillader det. H.C. Andersen er en beskeden mand, hvilket ses af at han skriver , at gid festen var overstået og at han føler sig ganske forlegen ved al den hæder. Kilde: HCA-brevbase sdu.dk.

Om brevet til højre kan se nærmere her!

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Foto: Lars Bjørnsten Odense