Charlotte Melchiors billedbog af H.C. Andersen 1874

 Charlotte Melchiors billedbog

  Forord til  Charlotte Melchiors billedbog: Billederne ere egenhændigen udklippede og paaklistrede af ham og Digtene ligeledes forfattede og skrevne af Digteren H C Andersen. Kjøbenhavn Mai 1874 I Melchior (Skrevet af Israel B. Melchior) Kilde: Odense Bys Museer. Læse mere om H.C. Andersen “Billedbøger” her!

Her smutter fra sit Fangehuus
En stakkels lille bitte Muus
Strax springer den fra Bordet ned,
Og Ingen Skjulestedet veed!

Se: Charlotte Melchiors billedbog

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”