Den første korrespondance mellem H.C. Andersen og familien Melchior

H.C. Andersen og familien Melchior fotograferet på Rolighed af Israel B. Melchior 1867. Fra venstre ses Harriet og Birgitte Melchior, H.C. Andersen, Dorothea Melchior med børnene,  Augusta, Emil og Thea Melchior. Stående til højre: Carl, Johanne og Moritz G. Melchior

Den første korrespondance mellem H.C. Andersen og familien Melchior

Den 21. maj 1859 skriver H.C. Andersen til Grosserer Moritz Melchior en tak til familien for en indbydelse til søndag middag og H.C. Andersen må desværre sige nej tak, da han har sagt ja til en lignende  invitation. Andersen skriver at han glæder sig til at aflægge familien et besøg inden hans rejse. Dette brev skulle være det første som H.C. Andersen har sendt til familien Melchior.

Dette brev følges op med et brev med en lille gave den 28. maj 1859 fra Dorothea Melchior på “Rolighed” til H.C. Andersen, hvor hun bl.a skriver, at hun altid vil have en kærlig erindring om det velgørende indtryk, som Andersen gjorde på hende , da han med inderlighed og følelse holdt foredrag om sit skønne poetiske eventyr. Hun beder H.C. Andersen om at modtage den medfølgende lille mappe. Hun skriver endvidere at hun ville være glad for om han benyttede den for at skrive sine manuskripter. I så fald ville Mappen være stolt af at være bærer at de skønne tanker, som H.C. Andersen måtte betro den, så ligner den Blækhuset, hvis historie Andersen for kort tid siden var så venlig at læse for en lille kreds af gode venner. Dorthea Melchior skriver også at hun har været glad for udføre dette arbejde for at sin beundring og højagtelse for H.C. Andersen. Kilde til brevindhold HCA-brevbase sdu.dk.   Se mere om gaven til H.C. Andersen – brevmappe med broderi og H.C. Andersens takkeskrivelse  her!

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”