Brevmappe med broderi 1859

Brevmappe med broderi, en gave til H.C.Andersen

Det var Melchiors familiens husmoder Dorothea Melchior, der tilsendte H.C. Andersen denne smukt broderede brevmappe , som en tak for Andersens eventyroplæsning i foråret 1859. Digterens takkebrev ses nedenfor og er begyndelse til et varmt bekendtskab med familien. Ordlyden i brevet er skrevet i København den 30maj 1859 er som følger: “Kjære Fru Melchior! I Løverdags Formiddag, netop da Vognen holdt for Døren og jeg skulde kjøre til Frederiksborg til Hans Majestæt Kongen, modtog jeg Deres nydelige Gave, Mappen med det smukke Broderi; jeg blev meget glad overrasket! ønskede ret at udtale for Dem min inderlige Tak; det er saa særdeles venligt at De saaledes har tænkt paa at glæde mig! Øieblikkelig den Dag havde jeg ikke Tid til at skrive ud til Dem, først i Dag, nu jeg er tilbage igjen fra Frederiksborg, kan jeg sende min Tak, den jeg helst mundtlig havde overbragt, men jeg skal reise paa Onsdag og da har jeg i disse to Dage forud saa særdeles travlt; jeg tager ud til Ingemann, derfra til Basnæs og videre bort til Jylland, hvorfra jeg, om De tillader, skal sende Dem en Afskrift af det første Digt som rimeligviis der lægges i den nye Mappe. Hils Deres Mand og Børn, og vær forvisset om at jeg med megen Taknemlighed skjønner paa den Godhed De, Deres Mand og alle Deres viser mig. Hjerteligst og ærbødigst H.C.Andersen” . Kilde sdu.dk

Se mere om “H.C. Andersen og Familien Melchior”

Brevet fra H.C.Andersen til Fru Dorothea Melchior fra 30 maj 1859

Nærbillede af broderiet med storke og en storkerede på et stråtækt hustag med klaptræer

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se flere af H.C. Andersens ejendele her!