Folkeeventyret “De elleve Svaner” og Eventyret “De vilde Svaner” a.

Folkeeventyret “De elleve Svaner” og Eventyret “De vilde Svaner”

Danske Folkeeventyr. Samlede af M. Winther. Første Samling. Kjøbenhavn 1823. I denne udgave stod folkeeventyret ”De elleve Svaner” for første gang .

Danske Folkeeventyr. Samlede af M. Winther. Første Samling. Kjøbenhavn, 1823. Paa den Wahlske Boghandlings Forlag. Trykt hos Boas Brünnich, Kongelig Boghoftrykker.

Eventyret om de elleve svaner er et folkeeventyr, der kan spores tilbage til 1800-tallets Provence. H. C. Andersen har ganske givet hørt eventyret som barn i Odense. I Odense blev eventyret i sin danske form for første gang nedfældet af Mathias Winther i 1823.

I folkeeventyret trues den jordiske magt af sortekunsten, men forbandelsen har ikke magt over – og ophæves af – det ædle sind. Det ædle sind demonstreres ved det slidsomme og uegennyttig arbejde og i lidelsen. Da H.C. Andersen i 1838 skriver ”De vilde svaner” benyttede han sig af Winthers optegnelser, men ændrede eventyrets moralske sigte. H.C. Andersen fokuserede i stedet på den kristne bekendelse, som han motiverede gennem et psykologisk portræt af prinsessen Elisa. Hendes navn betyder ”Den, der ærer Gud. Teksten til folkeeventyret om de elleve svaner stammer fra Mathias Winthers samling Danske Folkeeventyr fra 1823. Det vides ikke om H.C. Andersen har hørt dette folkeeventyr i sin barndom i Odense. Men i et brev til digtervennen B.S. Ingemann i Sorø, dateret 5. oktober 1838 skriver H.C. Andersen: “Læs i Mathias Winthers Eventyr det om “de vilde Svaner”, og siig, om det er godt eller slet omdigtet hos mig”.

Mathias Winther (1795-1834)

Mathias Winther (1795-1834) havde et kort og omskifteligt liv som militærlæge, kirurg, folkemindesamler, bibliotekar og forfatter samt udgiver af bl.a. det satiriske blad Raketten (1831-33). Han blev i 1832 dømt som tremarksmand og til fængsel på vand og brød. Han var født på Gammellund i Vissenbjerg Sogn på Fyn af fattige forældre. Havde især sit virke i Odense. Hans bog, Danske Folkeeventyr, er den første bogudgivelse af danske folkeeventyr overhovedet.

Folkeeventyret “De elleve Svaner” og Eventyret “De vilde Svaner” b.

Foto: Lars Bjørnsten Odense