Fantasidrømmene

 H.C. Andersen tegnet i Rom 1841 af Ernst Meyer

 H.C. Andersens “Fantasidrømme”

Når han sov, greb denne samme fantasi tit foruroligende ind i hans drømme. I et utrykt brev til hans odensiske veninde, forfatterinden Frøken Henriette Hanck skriver han den 12. oktober 1841: ” Da jeg forleden Nat fik Opium, for dog engang at sove, drømte jeg, at Liszt spillede paa mine Tænder alle de Smertens melodier, som ere tænkelige*.

* I et andet utrykt brev til Fru Signe Læssøe skriver han fra Rom den 31.December 1840: “I Hamborg hørte jeg den berømte Klaverspiller Lizt. Han havde et Udvortes, som om han havde været pa den ortopædiske Anstalt: ved Klaveret syntes han mig ganske dæmonisk, en slags Klein Jaches; det var, som han og Instrumentet var eet Legeme, det var mig en Dæmon, der spillede sin hele Sjælekval. ( Se forresten hans artikel om Liszt i “En Digters Bazar“.)

Denne tekst er en del af en artikel om “H.C. Andersen i det daglige liv” af Nicolaj Bøgh. Se mere her!

Foto: Lars Bjørnsten Odense

Se også “Andet” om H.C. Andersen.